Formularz Zapisu do szkoły

EDU-Scholaris Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oświatowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie polityki prywatności
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.