Anna Urbanowicz

Z wykształcenia prawnik – z zawodu radca prawny, aktualnie Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie.

Z zamiłowania społecznik – aktywny działacz związkowy, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie.

Wieloletni nauczyciel i wykładowca z bogatym doświadczeniem szkolnym i akademickim.

Prywatnie amatorka smacznej kuchni, ciekawego filmu i dobrej książki.

Barbara Dzich

Pedagog, terapeuta zajęciowy. 

Ukończyła Zarzadzanie Oświatą, Terapia rodziny – Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Warszawa. Doradztwo zawodowe  Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Warszawa. Studia podyplomowe, na kierunku „Profilaktyka i Terapia Uzależnień”. Studia podyplomowe na kierunku „Socjoterapia dzieci i młodzieży” ; studia podyplomowe na kierunku „Oligofrenopedagogika”; studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydział pedagogiki – studia na kierunku pedagogika; studia na kierunku pedagogiki w zakresie resocjalizacji.  Medyczne Studium Zawodowe – Terapeuta zajęciowy.

Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Tychnowach, jako pedagog szkolny. Pracowała w Domu Pomocy Społecznej oraz  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kwidzynie – praca w charakterze instruktora terapii zajęciowej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie –praca w charakterze wychowawcy. Pasjonatka działań wolontariackich. Pełni też funkcję kuratora społecznego. 

Agnieszka Serocka

Ukończone studia wyższe na kierunku: Edukacja przedszkolna oraz Edukacja wczesnoszkolna -nauczanie zintegrowane pozwalają mi realizować się w zawodzie nauczyciela od kilkunastu lat. Możliwość pracy z dziećmi jest dla mnie podstawą w życiu, lubię patrzeć jak rozwijają skrzydła i poczucie wartości. Wyznaczam sobie nowe cele, a ich realizacja mnie uszczęśliwia. Prywatnie dzielę pasję z moim mężem, spędzając wolny czas na wycieczkach motocyklowych.                                                                                                                       

Krzysztof Skoczek

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, kontynuuje edukację w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiada wachlarz doświadczeń jako ratownik medyczny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun, instruktor. Szereg ukończonych kursów z zakresu ratownictwa, BHP, działań instruktażowych nadaje mu wzorową opinię.