Cena:
235 zł / za m-c

Okres kształcenia:
3 lub 4 lata

Forma kształcenia: zaoczna

Uzyskane dokumenty : Świadectwo MEN

Uzyskane wykształcenie: średnie

Brak górnej granicy wiekowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDU-Scholaris w Kwidzynie , to specjalna propozycja dla osób
pragnących podnieść swoje kwalifikacje legitymując się wykształceniem średnim, a także chcących
zdać egzamin maturalny. Ofertę kierujemy do osób pracujących, a także bezrobotnych.
Prowadzimy nabór do liceum ogólnokształcącego w cyklu czteroletnim, zgodnie z reformą systemu
oświaty – na podbudowie zreformowanej szkoły podstawowej 8-letniej. W związku ze zmianami w
systemie edukacji od września 2020r. nauka w liceum trwa cztery lata, niezależnie od typu
ukończonej wcześniej szkoły. Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych/Szkół Branżowych I
stopnia mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru, będzie ona trwała łącznie sześć semestrów.
Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych lub
szkołach policealnych. Jeśli będziesz chciał kontynuować z nami edukacyjną przygodę i zdobyć zawód
z przyszłością, czeka na Ciebie ponad 20 bezpłatnych kierunków.

Przedmioty:

SPrawdź kierunki

Zostań słuchaczem