Słuchacz ma obowiązek zaliczenia praktyki zawodowej.

Główny cel praktyk to przede wszystkim zdobycie doświadczenia w określonym zawodzie.  Słuchacz ma możliwość zobaczenia, jak wygląda praca w wybranym zawodzie oraz okazję wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Wymiar praktyk w określonym zawodzie:
Do zaliczenia praktyk wymagana jest umowa oraz dzienniczek praktyk. Więcej informacji w sekretariacie szkoły.

SPrawdź kierunki

Zostań słuchaczem