Najczęściej zadawane pytania

Szkoła Policeana EDU-Scholaris jest szkołą publiczną. Stąd też, jest całkowicie bezpłatna.

Nie, nie pobieramy wpisowego.

Nie. Nie musisz mieć matury, żeby uczyć się w naszych szkołach policealnych.

Nauka w Szkole Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie jest bezpłatna. Nauka w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych EDU-Scholaris jest płatne.

Zajęcia odbywają się głównie w weekendy.

Rekrutacja trwa cały czas. Zajęcia rozpoczynają się w lutym i we wrześniu.

Nie, nie pobieramy opłat za egzaminy semestralne.

Nie, nie pobieramy „kary” od odstąpienia od umowy.

Tak, szkoła wydaje zaświadczenia.

Tak, szkoła wydaje legitymacje.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. O szczegóły procedury przyjmowana osób niepełnoletnich prosimy dowiadywać się w sekretariacie. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej dla osób zapisujących się. Zapraszamy  więc w każdym wieku, nigdy nie jest za późno na naukę.

Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku. Okres trwania nauki widnieje w opisie każdego kierunku w naszej ofercie edukacyjnej

Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia. Może również przystąpić do egzaminu zawodowego (do czego zawsze bardzo zachęcamy). Po jego zdaniu uzyskuje tytuł technika w wybranym zawodzie.

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Na zaświadczeniu powinien być wyraźnie podany wybrany przez słuchacza zawód. Szczegółowe informacje otrzymasz w sekretariacie.

Aby zapisać się do szkoły trzeba przedstawić komplet dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał, odpis lub kopia potwierdzona przez notariusza, zaświadczenie od lekarza ogólnego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, zdjęcie (można je donieść w późniejszym terminie), dowód osobisty, książeczkę wojskową, oraz wypełnić podanie w sekretariacie szkoły.

Z racji tego, iż szkoła jest bezpłatna, cieszy się dużym zainteresowaniem. Należy nie czekać do końca rekrutacji i w miarę szybko i sprawnie zapisać się do szkoły. Zapraszamy!

W związku ze zmianami w systemie edukacji od września 2020r. nauka w liceum trwa cztery lata, niezależnie od typu ukończonej wcześniej szkoły. Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych/Szkół Branżowych I stopnia mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru, czyli okres kształcenia wynosi trzy lata.
Aby zapisać się do szkoły trzeba przedstawić komplet dokumentów: świadectwo ukończenia: szkoły zawodowej/ szkoły branżowej I stopnia,/gimnazjum/ 8-letniej szkoły podstawową – oryginał/duplikat – oryginał, odpis lub kopia potwierdzona przez notariusza, zdjęcie (można je donieść w późniejszym terminie), dowód osobisty oraz wypełnić podanie w sekretariacie szkoły.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas, a na pewno ci pomożemy!

Edu-Consulting Anna Wiechowska jako administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie Polityka prywatności
Niniejszym,
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

SPrawdź kierunki

Zostań słuchaczem