Plan zajęć na semestr wiosenny 2023/2024

Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. Prosimy o sprawdzanie planu zajęć w każdy piątek przed zajęciami, ponieważ plan może się zmienić.Dziękujemy:)

Skróty:
OM - opiekun medyczny
ODZ - opiekunka dziecięca
DSK -technik usług kosmetycznych
TM - technik masażysta
TZ - terapeuta zajęciowy
TSM - technik sterylizacji medycznej
DSA - technik admnistracji
BHP - technik BHP
TF- technik farmaceutyczny
LO - liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Cyfra przy skrócie oznacza semestr