Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. Zaleca się sprawdzanie rozkładu zajęć przed każdym zjazdem.

Zmiana planu z dn. 26.05 - OM, TZ oraz DSA 1 i DSK 1, OM 1 zmiana z dn. 27.05

Semestralny plan zajęć - technik usług kosmetycznych sem. I

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - technik administracji sem. I

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - technik administracji sem. II

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - technik BHP sem. I

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - technik BHP sem. II

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - opiekunka dziecięca sem. I

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - opiekunka dziecięca sem. II

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - 27-29.05.2022 - terapeuta zajęciowy sem. I oraz sem. II

POBIERZ

Semestralny plan zajęć - 27-29.05.2022 - opiekun medyczny sem. I oraz sem. II

POBIERZ